Drejerens Hus

Fonden for Københavns Skolebørns Undervisningsophold på Landet

Ansøgning

 

Nu er tiden inde til at søge om lejrskole med tilskud til transport og forplejning.

Ændrede regler pr. 1.1.2013:

Drejerens hus er en fond,som gør det muligt at sende ca.
500 københavnske skolebørn på lejrskole gratis hvert år.

Pengene til opholdene kommer fra Lægeforeningens Boligers
Fond,som i år har nedsat det årlige bidrag. Til vedligeholdelse af huset søger
vi hvert år om penge fra mange små of store fonde. Finanskrisen har medført,at
pengene bliver stadig sværere at skaffe. Vi er derfor nødt til at stramme op på
vores regler om tilskud,således at skolerne selv må stå for transporten,som
dog kan gøres gratis gennem DSB’s skolerejser:

http://www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/indland/billetter/born/skolerejser/

Ansøgningsfristen er
minimum 10 uger før afrejse
.

Mange af Københavns Kommunes skoler har i øvrigt et blåt
allezoners-kort,som kan anvendes til rejsen frem og tilbage og evt. ture under
opholdet.

Nye tilskudsregler: 

Fremover ydes der tilskud på følgende måde:

Grundbeløb pr. klasse: 400 kr (dog ved én overnatning 200 kr.)

Beløb pr. deltager/ pr dag: 35 kr/ pr person.

Hvis I har udgifter til transport,er der altså ikke længere
et særskilt beløb til dette,så pengene må I tage fra den samlede udmeldte sum.

Hvis man ønsker at tage privatbil med gøres flg.:
Umiddelbart inden afrejse fyldes bilens tank helt op. Ved ankomst til Kbh.
efter opholdet fyldes tanken igen op,denne bon vedlægges regnskabet.

Mange har heldigvis gennem årene brugt mindre end det
udmeldte beløb. Dette er vi meget taknemmelige for,fordi det hjælper med til
at holde huset,haven og inventar i den bedst mulige stand. 

Vigtigt – angående sengetøj:  

 Fremover skal alle medbringe sengetøj (voksen) til opholdet
– lagen,dynebetræk og pudebetræk.

Der er fortsat (voksen-)dyner og hovedpuder i huset.

Ansøgning om ophold for næste skoleår (13/14)

Der kan søges for 1. –6. klasse. Ophold af 4 -5 dages varighed prioriteres.

Husk antallet er max. 21 deltagere inkl. lærere.

 

Det er muligt at dele en klasse i 2 hold,f.eks. mandag – onsdag,onsdag – fredag.

Ansøgningsskema hentes på fondens hjemmeside. www.drejerenshus.dk og fremsendes som almindelig post.

Husk også at søge om frirejse hos DSB på http://www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/indland/billetter/born/skolerejser/

De udfyldte ansøgningsskemaer,der skal indeholde nøjagtige oplysninger om opholdets længde,klassebetegnelse og antal personer. Ansøgerne vil derefter hurtigst muligt få besked om bevilgede ophold.

 

Ansøgningsskemaer sendes til:

Forretningsfører Susanne B. Hansen

Lidemarksvej 10

2700 Brønshøj

Tlf. 51766695

E-mail: drejerenshus@gmail.com

 Download ansøgning i pdf


Ansøgning for skoleåret 13/14


Skole:

Skolens adresse:

Lærer:

Privat tlf.:

E-mail:

Skolens tlf.nr.:

Klassetrin følgende skoleår:

Har klassen været i Drejerens Hus før:

Hvis ja, hvornår ?

Antal elever:

Antal lærere:

Har skolen vinterferie ?

Specielle fridage ?

Hvis ja, hvornår ?

Der søges om ophold i (sæt kryds):

August til december

Januar til juni

Antal overnatninger:

Vi kan ikke i uge:

Beskrivelse af formålet med opholdet:

 

 

Lærers underskrift:

 

_____________________________________

Leders underskrift: